ANBI-status

De Stichting Erasmusfonds is aangemerkt als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Deze status is door de Belastingdienst aan ons toegekend. Dit houdt o.a. in dat wij voldoen aan strenge voorwaarden m.b.t. het verstrekken van informatie en transparantie over onze doelstellingen, beleidsvoering en financiële verantwoording over de besteding van de ontvangen donaties (lees hier meer). Onze ANBI-status betekent voor u dat uw giften onder voorwaarden een aftrekpost zijn in uw jaarlijkse belastingaangifte. Meer details hierover vindt u hier.

Er worden door de belastingdienst 2 soorten schenkingen onderscheiden:

Periodieke gift

Een periodieke gift aan de Stichting Erasmusfonds is altijd volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U doet de periodieke gift voor minimaal 5 jaar;
  • U heeft de periodieke gift laten vastleggen in een schriftelijke overeenkomst met het Erasmusfonds.

Indien u deze overeenkomst in tweevoud invult en een scan ervan opstuurt naar het Erasmusfonds, dan ontvangt u van ons een eveneens door ons ondertekende bevestiging. Vanaf dat moment zijn uw giften volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Gewone gift

Bij een gewone gift gaat u geen verbintenis aan van minimaal 5 jaar. U kunt zelf bepalen of, hoeveel en wanneer u geld overmaakt aan het Erasmusfonds. De keerzijde daarvan is dat de belastingaftrek van uw gift beperkt is. Alleen het meerdere boven een bepaald bedrag, het zogenaamde ‘drempelinkomen’, is dan aftrekbaar. Deze drempel bedraagt 1 % van uw inkomen.

De volgende informatie kan voor u van belang zijn:

Stichting Erasmusfonds
Achter Sint Pieter 74
3512 HT Utrecht
info@erasmusfonds.nl
RSIN-nummer: 863082403
KVK-nummer: 84063998