Arnold van Vliet

arnold-van-vliet

Arnold van Vliet is bioloog bij Wageningen University. Hij is gespecialiseerd in de effecten van klimaatverandering op de natuur en op de samenleving. In zijn onderzoek betrekt hij veelvuldig vrijwilligers en scholieren (citizen science). Zijn langstlopende citizen science netwerk is het Nederlandse fenologienetwerk De Natuurkalender. De Natuurkalender richt zich op het monitoren, analyseren, voorspellen en communiceren van het moment waarop jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur zich voordoen.

Arnold van Vliet vindt het belangrijk om actief en continu kennis over natuur en klimaat naar de hele samenleving te brengen. Vanuit de Stichting voor Duurzame Ontwikkeling co├Ârdineert hij de grootste natuurnieuwssite van Nederland NatureToday.com. De 40 betrokken natuurorganisaties, kennisinstellingen, overheden en terreinbeherende organisaties vergroten de verbondenheid met, kennis over en waardering voor natuur zodat meer mensen gemotiveerd zijn om actief bij te dragen aan monitoring, beheer en behoud van natuur. De afgelopen jaren richt Arnold Van Vliet zich ook steeds vaker op het in kaart brengen en communiceren van de vele functies en waarden van de natuur in ecosysteem-diensten.

In het tweede weekend zal Arnold van Vliet een gastcollege verzorgen over de toekomst van de biodiversiteit in Nederland.