Bas Jonkman

Bas-Jonkman

Prof. dr. ir. Bas Jonkman is hoogleraar integrale waterbouwkunde aan de TU Delft. Zijn werk richt zich op onderwijs over en onderzoek naar overstromingsrisico's en waterbouwkundige infrastructuur. Hij heeft civiele techniek in Delft gestudeerd waar hij in 2007 ook promoveerde, en heeft gewerkt voor Rijkswaterstaat, Royal Haskoning en aan de UC Berkeley. Bas Jonkman is betrokken geweest bij advisering en onderzoeksprojecten in Nederland, New Orleans, Texas, Thailand, Mozambique en diverse anderen landen. Veelal betrof dat advisering en onderzoek na overstromingsrampen. Hij was de wetenschappelijke leider van de Taskforce Factfinding Hoogwater 2021, dat onderzoek deed naar de watersnood in Limburg in de zomer van 2021. Daarnaast coördineert hij diverse projecten op het gebied van klimaatadaptatie, waterveiligheid en het ontwerp van onder meer stormvloedkeringen en natuurlijke oplossingen.

Bas Jonkman zal in het tweede weekend een gastcollege komen verzorgen over de vraag hoe in Nederland het waterbeheer op toekomstbestendige wijze kan worden vormgegeven.