Ruth Kronenburg

Ruth Kronenburg is Algemeen Diecteur van Free Press Unlimited, een stichting die zich in meer dan 50 landen wereldwijd inzet voor persvrijheid en veiligheid van journalisten. In haar functie leidt ze de wereldwijde activiteiten van de organisatie en is ze medeverantwoordelijk voor de internationale uitvoering, operatie, belangenbehartiging en noodhulp. Ze houdt ook toezicht op internationale…

Lees meer

Welmoed Vlieger

Welmoed Vlieger studeerde Wetenschap van Godsdienst & Levensbeschouwing en vervolgens Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna werkte ze enkele jaren als docent filosofie aan een hogeschool te Utrecht. Van 2018 – 2021 was ze columnist bij dagblad Trouw. In 2021 werkte ze mee aan het boek van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt: ‘Een Nieuw Sociaal…

Lees meer

Donald Loose

Prof. dr. Donald Loose is emeritus bijzonder hoogleraar wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Tilburg University. Hij publiceerde onder andere over de praktische filosofie van Kant en de Franse politieke filosofie van de twintigste eeuw (vooral Lefort). Met zijn boek Over vriendschap. De praktische filosofie van Kant won hij de prestigieuze Socratesbeker voor het…

Lees meer

Arnold van Vliet

Arnold van Vliet is bioloog bij Wageningen University. Hij is gespecialiseerd in de effecten van klimaatverandering op de natuur en op de samenleving. In zijn onderzoek betrekt hij veelvuldig vrijwilligers en scholieren (citizen science). Zijn langstlopende citizen science netwerk is het Nederlandse fenologienetwerk De Natuurkalender. De Natuurkalender richt zich op het monitoren, analyseren, voorspellen en…

Lees meer

Evert van der Zweerde

Prof. dr. Evert van der Zweerde is hoogleraar wijsgerige ethiek en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na een promotie over filosofie in de voormalige Sovjet-Unie, ontwikkelde hij zich tot politiek filosoof met ideologie, marxisme, civil society en democratie als voornaamste aandachtsgebieden. Hij heeft veel gewerkt op het vlak van politiek-filosofische democratietheorie en comparatieve…

Lees meer

Bas Jonkman

Prof. dr. ir. Bas Jonkman is hoogleraar integrale waterbouwkunde aan de TU Delft. Zijn werk richt zich op onderwijs over en onderzoek naar overstromingsrisico’s en waterbouwkundige infrastructuur. Hij heeft civiele techniek in Delft gestudeerd waar hij in 2007 ook promoveerde, en heeft gewerkt voor Rijkswaterstaat, Royal Haskoning en aan de UC Berkeley. Bas Jonkman is…

Lees meer

Gert Jan Kramer

Prof. dr. Gert Jan Kramer is sinds 2016 professor Sustainable Energy Supply Systems bij het Copernicus Instituut of Sustainable Development aan de Universiteit Utrecht en hoofd van het mede door hem opgerichte Sustainable Industry Lab. Na zijn promotie (cum laude) in de natuurkunde aan de Universiteit Leiden in 1988, werkte hij jarenlang als wetenschappelijk onderzoeker…

Lees meer

Ernst van den Ende

Dr. Ir. Ernst van den Ende studeerde Plantenziektenkunde aan Wageningen University & Research (WUR) en promoveerde vervolgens bij de leerstoelgroep Fytopathologie. Hij werkte daarna als onderzoeker bij verschillende sterk regionaal gerichte proefstations op het gebied van de fruitteelt en de tuinbouw. Bij de opkomst van de Greenports in Nederland heeft hij daarnaast in diverse adviesraden gezeten…

Lees meer

Shirleen Chin

Shirleen Chin is een internationaal jurist die gespecialiseerd is in zaken die te maken hebben met milieu, klimaat, mensenrechten en internationaal (straf)recht. Via haar adviesbureau Green Transparency helpt ze NGO’s middels strategische belangenbehartiging om met hun initiatieven en campagnes een positieve impact op het milieu te realiseren. Een van deze campagnes is de internationale beweging…

Lees meer

Paul Schenderling

Paul Schenderling is econoom en schrijver. Ruim tien jaar adviseerde hij overheden over sociale en economische vraagstukken. In 2015 en 2016 schreef hij twee grote beleidsstudies, over economische groei en sociale zekerheid, in opdracht van een wetenschappelijk bureau van een politieke middenpartij. Hij deed tevens onderzoek naar de sociale en ecologische effecten van consumptie. In 2021 schreef…

Lees meer

Guido Vanheeswijck

Prof. dr. Guido Vanheeswijck is een Belgisch filosoof. Aan de Universiteit Antwerpen en de K.U. Leuven doceert Guido metafysica, cultuur- en godsdienstfilosofie. Guido publiceert met veel succes over religie en metafysica, en over denkers als Charles Taylor, Max Weber en Marcel Gauchet. Samen met Herbert de Vriese heeft Guido de fameuze onttoveringsthese van Max Weber…

Lees meer

Herbert De Vriese

Herbert De Vriese is professor aan het Centrum voor Europese Filosofie van de Universiteit Antwerpen. In 2011 behaalde hij zijn doctoraat aan de Universiteit Antwerpen met een proefschrift over de Jong-Hegelianen, een groep Duitse denkers die aan de filosofie van Hegel een praktische wending gaf. Zijn centrale onderzoeksinteresse betreft de transformatie van de Europese filosofie…

Lees meer

René ten Bos

René ten Bos is een Nederlandse filosoof. Hij is hoogleraar filosofie van de managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en honorary professor aan de Universiteit van St. Andrews in Schotland. Van 2017 tot 2019 was René Denker des Vaderlands. René heeft meerdere (bekroonde) boeken geschreven waarvan een aantal direct betrekking hebben op het klimaat. Zijn…

Lees meer

Henk Oosterling

Henk Oosterling heeft een boeiende loopbaan achter de rug. In de jaren ‘80 studeerde deze Rotterdammer krijgskunsten in Japan. Na terugkeer werd hij in 1983 Nederlands kampioen kendo. Hij studeerde filosofie, linguïstiek en Japans. Henk behaalde zijn master (cum laude) en promoveerde (tevens cum laude) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij ook tot 2020…

Lees meer

Cees Zweistra

Cees Zweistra

Cees Zweistra is jurist en filosoof. Hij is betrokken als bestuurder en (mede) initiatiefnemer bij het Centre Erasme en de Podcast Filosofie. Zijn specialisatie in de filosofie ligt bij de techniekfilosofie en de fenomenologie. In 2019 promoveerde hij aan de TU-Delft op een onderzoek naar de relatie tussen technologie en empathie. In 2020 publiceerde hij…

Lees meer

Jozef Waanders

Jozef Waanders studeerde geschiedenis en filosofie in Utrecht en Leuven. Hij was als adviseur verbonden aan de ministeries van Defensie en Algemene Zaken, en werkt nu als strateeg voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als gastdocent verzorgde hij colleges rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden. Tevens is hij hoofdredacteur van Filosofie-Tijdschrift. In 2018 verscheen van zijn…

Lees meer