Arnold van Vliet

Arnold van Vliet is bioloog bij Wageningen University. Hij is gespecialiseerd in de effecten van klimaatverandering op de natuur en op de samenleving. In zijn onderzoek betrekt hij veelvuldig vrijwilligers en scholieren (citizen science). Zijn langstlopende citizen science netwerk is het Nederlandse fenologienetwerk De Natuurkalender. De Natuurkalender richt zich op het monitoren, analyseren, voorspellen en…

Lees meer