Donald Loose

donald-loose

Prof. dr. Donald Loose is emeritus bijzonder hoogleraar wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Tilburg University. Hij publiceerde onder andere over de praktische filosofie van Kant en de Franse politieke filosofie van de twintigste eeuw (vooral Lefort).

Met zijn boek Over vriendschap. De praktische filosofie van Kant won hij de prestigieuze Socratesbeker voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek van 2019. In 2021 verscheen van zijn hand Democratie op wankele bodem. Over de politiek en het politieke, wat in belangrijke mate het uitgangspunt vormt voor zijn colleges over de politieke filosofie van de moderniteit.

Op vrijdagavond en zaterdagochtend zal Donald met ons verkennen wat er met de liberale democratie op het spel staat, welke actuele tendensen haar bedreigen en hoe zij zich daar weerbaar tegenover op zou kunnen stellen.