Ernst van den Ende

ernst-van-den-ende

Dr. Ir. Ernst van den Ende studeerde Plantenziektenkunde aan Wageningen University & Research (WUR) en promoveerde vervolgens bij de leerstoelgroep Fytopathologie. Hij werkte daarna als onderzoeker bij verschillende sterk regionaal gerichte proefstations op het gebied van de fruitteelt en de tuinbouw. Bij de opkomst van de Greenports in Nederland heeft hij daarnaast in diverse adviesraden gezeten om mede vorm te geven aan regionale innovatie.

Van 1 september 2009 tot 1 januari 2022 was Ernst van den Ende Algemeen Directeur van de Plant Sciences Group (PSG) van Wageningen University & Research. Per 1 januari 2022 is hij Algemeen Directeur van de Animal Sciences Group (ASG) van diezelfde universiteit. Tevens is hij sinds februari 2011 lid van het Topteam Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Ernst van den Ende zal in het tweede weekend een gastcollege verzorgen over de toekomst van de landbouw en voedselzekerheid.