Geschiedenis

De Stichting Erasmusfonds werd in 2021 opgericht. De basis voor het fonds werd gelegd door een private gift. Bij de oprichting van de stichting waren betrokken: Jozef Waanders (hoofdredacteur van Filosofie-Tijdschrift), Cees Zweistra en Judith Immink (bestuurders van het Centre Erasme).

De stichting heeft als doel om jongeren en (jong)volwassenen geëngageerd te laten nadenken over én handelen rondom actuele maatschappelijke vraagstukken. Om dat doel te bereiken organiseert het fonds jaarlijks een tweeluik van weekenden over een urgente maatschappelijke uitdaging.