Herbert De Vriese

Herbert De Vriese

Herbert De Vriese is professor aan het Centrum voor Europese Filosofie van de Universiteit Antwerpen. In 2011 behaalde hij zijn doctoraat aan de Universiteit Antwerpen met een proefschrift over de Jong-Hegelianen, een groep Duitse denkers die aan de filosofie van Hegel een praktische wending gaf.

Zijn centrale onderzoeksinteresse betreft de transformatie van de Europese filosofie in de overgang van Hegel naar Nietzsche, de zogenaamde ‘revolutionaire breuk’ in de negentiende-eeuwse filosofie. In een breder perspectief onderzoekt hij de geschiedenis van de moderne metafysica(kritiek) en de samenhang tussen filosofiegeschiedenis en cultuurgeschiedenis. Samen met Guido van Heeswijck heeft hij de onttoveringsthese van Max Weber verder uitgewerkt in relatie tot tal van actuele maatschappelijke problemen. Met Herbert hebben we een bevlogen docent die ons verder in zal voeren in het debat over de problemen én mogelijkheden van onze onttoverde relatie tot de politieke werkelijkheid.