Voor wie

De Stichting Erasmusfonds organiseert jaarlijks weekenden rond een actueel maatschappelijk thema, voor studenten en young professionals. Daarbij wordt filosofische reflectie gecombineerd met de verkenning van mogelijk concreet (maatschappelijk) engagement. Er kunnen jaarlijks maximaal 15 cursisten deelnemen.

We nodigen iedereen van harte uit deel te nemen aan onze programma’s. Deelname staat open onder de onderstaande voorwaarden:

  • Je bent tussen de 18 – 35 jaar oud;
  • Je bent in staat om aan het volledige programma deel te nemen;
  • Je schrijft na afloop van het weekend een essay van 1000 woorden waarin je duidelijk maakt op welke wijze de inzichten uit het weekend concrete ethische en politieke relevantie kunnen krijgen.

Na afloop van ontvang je een certificaat van deelname. Uit de essays wordt een winnaar gekozen die gepubliceerd zal worden in Filosofie-Tijdschrift.