Voor wie

De Stichting Erasmusfonds biedt jaarlijks twee weekenden aan rond een actueel thema, voor studenten en young professionals. In het eerste weekend ligt het accent op het bieden van filosofische reflectie over het jaarthema. In het tweede weekend verkennen we mogelijkheden tot concrete (maatschappelijke) handelingen. Er kunnen jaarlijks maximaal 15 cursisten deelnemen aan de weekenden.

We nodigen iedereen van harte uit deel te nemen aan onze programma’s. Deelname staat open onder de onderstaande voorwaarden:

  • Je bent tussen de 18 – 35 jaar oud;
  • Je bent in staat om aan beide weekenden volledig deel te nemen;
  • Je schrijft na afloop van het eerste weekend een essay van 1000 woorden waarin je duidelijk maakt op welke wijze de inzichten uit het weekend concrete ethische en politieke relevantie kunnen krijgen.

Na afloop van beide weekenden ontvang je een certificaat van deelname. Uit de essays wordt een winnaar gekozen die gepubliceerd zal worden in Filosofie-Tijdschrift.