Welmoed Vlieger

Welmoed-Vlieger

Welmoed Vlieger studeerde Wetenschap van Godsdienst & Levensbeschouwing en vervolgens Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna werkte ze enkele jaren als docent filosofie aan een hogeschool te Utrecht. Van 2018 - 2021 was ze columnist bij dagblad Trouw. In 2021 werkte ze mee aan het boek van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt: 'Een Nieuw Sociaal Contract'. Momenteel is zij hoofd beleid bij de Groep Omtzigt in de Tweede Kamer. Zij is daarnaast spreker/trainer bij Comenius Leergangen en buitenpromovendus aan de VU waar zij werkt aan een proefschrift over innerlijkheid en politiek.

Welmoed zal in het tweede weekend vertellen over de wenselijkheid van een nieuw sociaal contract en het belang van een andere grondhouding bij zowel politici als burgers. Ook zal ze, gebaseerd op haar eigen ervaringen in de Tweede Kamer, reflecteren op de mogelijkheden om langs politieke weg verandering te realiseren.